Voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne råder selv over deres økonomi.

I det omfang det er muligt, bør det altid være den enkelte selv, der styrer sin egen økonomi, evt. med støtte.

Skal andre – fx personalet eller dig som pårørende – administrere en borgers økonomi, skal det altid ske ud fra et retligt grundlag, fx via fuldmagt i en administrationsaftale
eller ud fra værgemålsreglerne.

Dette hæfte beskriver retningslinjerne for, hvornår og hvordan en medarbejder inden for Handicap- og Psykiatri skal håndtere en borgers økonomi.

Klik her for at læse hæftet