Udvikling og projekter

Der er ansat 2 - 3 medarbejdere som arbejder med udvikling og projekter.

Arbejdsopgaver omhandler beskrivelse af forskellige udviklingstiltag i Socialpsykiatri og Rusmiddelsektionen, vurderinger af indberettede magtanvendelser og utilsigtede hændelser, samt koordinerende funktioner i forhold til visitation.

Tavle

Projekter

Projekt Liv i sundhed

Projekt Liv i sundhed har kørt som projekt frem til 2015. Projektet er et samarbejde mellem Silkeborg Kommunes socialpsykiatri og Region Midtjyllands psykoseteam. 

Målet med projektet er at fremme sundhed og trivsel blandt borger med en sindslidelse. 

Læs mere om Projekt Liv i Sundhed


Projekt Bedre liv med social træning

Silkeborg Kommunes socialpsykiatri har sammen med 8 andre kommuner i Danmark deltaget i et projekt om socialfærdighedstræning i grupper kan være med til at øge recoveryprocessen for den enkelte. Projektet er afsluttet i dec. 2016.

I Socialpsykiatri og Rusmiddel har vi 3 gruppeforløb årligt af ca 9 -10 måneders varighed. De to af grupperne foregår i samarbejde med Regionspsykiatrien Silkeborg.

Ønsker du at deltage i et gruppeforløb, skal du henvende dig til Socialafdelingens Voksenrådgivningen på 23 24 97 28.

 

Projekt Social It

I Socialpsykiatri og Rusmiddel, Socialafdelingen arbejder vi med hvordan Social it-løsninger kan understøtte borgere med psykiske sårbarheder. Vi har indgået et OPI-projekt med Timestory Media Aps omkring udvikling af Virtual Reality til borgere med Social angst. Vi vil afprøve om borgeren kan udvikle sig i forhold til mestrings-færdigheder i indkøbssituationer. Afprøvningen foregår i maj-august 2018.

 

Hvis du har spørgsmål til projektet er du velkommen til at kontakte Anneline Reuter på arr@silkeborg.dk