Socialrådgiver

Socialrådgiverne behandler sager for dig, som har en svær psykisk lidelse, og det har stor indflydelse på din hverdag.

Socialrådgivergruppen består af 6 socialrådgivere, som har til opgave at behandle ansøgninger om sociale ydelse efter lov om social service.

Sociale ydelser kan være tilbud om socialpsykiatrisk bostøtte, dagtilbud og beskyttet beskæftigelse, samt kortere og længerevarende botilbud.

Socialrådgiverne giver løbende råd og vejledning, samt støtte i den tværgående indsats omkring den enkeltes sag ved behov.

Hvis du har behov for kontakt til en socialrådgiver eller kender til en borger, som har behov for kontakt, skal du kontakte Voksenrådgivning på - mobil 23 24 97 28 eller mail: voksenrådgivning@silkeborg.dk

Din henvendelse vil blive behandlet og sendt til en socialrådgiver, der herefter opstarter sagen.

Hvis du er i tvivl om din henvendelse er til Socialpsykiatrisk Center, kan du kontakte Voksenrådgivning, som kan vejlede dig om mulighederne i Silkeborg kommune ud fra din konkrete sag.