Administration

I Socialpsykiatrisk center har vi en administration, som løser en række tværgående opgaver i centret.

Deres funktioner omfatter bl.a. følgende:

  • Besvarer telefonopkald til Socialpsykiatrisk Center 
  • Budgetopfølgning for institutioner, bostøtten og den samlede socialpsykiatri
  • Bogføring og betaling af regninger for institutioner, bostøtten og den samlede socialpsykiatri
  • Administration af mellemkommunale afregninger og betalingsaftaler 
  • Administration af huslejeberegninger og betaling for servicepakker vedr. institutionerne 
  • Sekretærfunktioner for Centerledelsen 
  • Personaleadministration og indkøb for bostøtten
  • Administration af drift af (leasede) biler 
  • Administration af drift af Cafe 

Du finder sekretariatet på 1. sal til venstre i Psykiatriens Hus, Falkevej 5, 8600 Silkeborg - telefon 7847 3952