Mission og vision

I Socialpsykiatrisk Center sætter vi borgeren i centrum for den indsats der gives. Vores mission og vision kan du læse mere om her

Mission

SPC skal sikre en helhedsorienteret og tværgående socialpsykiatrisk indsats for og med sindslidende borgere i Silkeborg.

Helhedsorienteret 

 • Vi tager udgangspunkt i borgerens fysiske, psykiske og sociale situation
 • Vi udforsker borgerens perspektiv 
 • Vi skaber helhed gennem åben dialog

Tværgående

 • Vi inddrager borgerens netværk 
 • Vi inviterer til samarbejde og inddrager de rette 
 • Vi er bevidste om, at vi påvirker og bliver påvirket af hinandens handlinger

Socialpsykiatrisk indsats

 • Vi yder en rehabiliterende indsats, som er en målrettet og tidsafgrænset samarbejdsproces
 • Vi stræber efter, at borgeren opnår et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt

Sindslindende borgere

 • Vi er til for borgere, der har betydelige begrænsninger i deres psykiske og sociale funktionsevne.

Vision

SPC er en markant og fleksibel aktør til støtte for den sindslidende borger i at finde veje til at komme sig.

Markant

 • Vi er tydelige i vores faglighed 
 • Vi er ambitiøse og stiller krav 
 • Vi er nyskabende på det socialpsykiatriske felt

Fleksibel

 • Vi skaber tilbud og løsninger, som løbende tilrettes den enkelte borger 
 • Vi ser muligheder og ikke begrænsninger 
 • Vi er åbne overfor at lære, og lade os forandre af borgeren

Aktør

 • Vi er aktive i vores samspil med omverden 
 • Vi tager initiativ og tør prøve muligheder af 
 • Vi anser borgeren for at være den vigtigste aktør i eget liv

Støtte

 • Vi motiverer og hjælper borgeren til at mestre eget liv

Finde veje

 • Vi understøtter borgerens ressourcer
 • Vi motiverer og guider borgeren til at finde drivkraft til ændring og mestring af eget liv

At komme sig

 • Vi tror på borgerens evne til at komme sig
 • Vi ser håbet som en bærende kraft 
 • Vi tror på, at recovery er borgerens individuelle proces