I Socialpsykiatrisk Center arbejder vi ud fra en rehabiliterende tilgang, som understøtter borgernes recoveryproces.

Alle, der er tilknyttet Socialpsykiatriske Center, får et rehabiliteringsforløb. Vi arbejder efter fastsatte mål, sammen med relevante samarbejdspartnere, som eksempelvis Regionspsykiatrien Silkeborg, Jobcenteret, og indsatsen evalueres løbende.

Vi arbejder med 3 forløbsfaser - en opstarts - og udredningsfase, en handlefase og en evalueringsfase. hvert forløb har altid en evalueringsdato.

I opstarts- og udredningsfasen benytter vi metoder som COPM, KABOGA, Sensorisk profil og kommunikationsafdækning til at afdække og udrede, hvordan vi kan tilrettelægge den bedst mulige indsats sammen med borgeren.

I handlefasen arbejdes med de opsatte mål og borgeren træner eksempelvis det at handle ind, lave mad, komme op om morgen til uddannelse eller beskæftigelse, at håndtere angst, at snakke om problematiske situationer i hverdagen mv.

Når den aftalte periode er gået, evalueres indsatsen i et samarbejde med borger, kontaktperson, socialrådgiver og øvrige samarbejdspartnere. Det vurderes her om indsatsen skal fortsætte eller der skal tilbydes en anden type indsats.

Du kan læse mere her om, hvordan vi arbejder med Rehabilitering og recovery