NADA behandling

NADA-behandling kan anvendes som en hjælp i abstinensbehandling og giver ro ved psykiske problemer som angst, søvnforstyrrelser, aggressioner m.m.

NADA står for National Acupuncture Detoxification Association, og er et standardiseret øre-akupunkturprogram, som består af fem kinesiske ørepunkter.

NADA fungerer udmærket sammen med medicinsk behandling.

Det er en metode, som fremmer recovery og understøtter psykoterapeutisk arbejde og indsigt, og er således et supplement til den eksisterende behandling.

I Socialpsykiatrisk Center kan du få NADA-behandling i Akut Døgntilbud, i værestederne og i botilbuddene. Der er faste NADA-cafeer i ugens løb i de enkelte tilbud. 

Læs mere om NADA-behandling her