Vi benytter Åben Dialog som metode i Socialpsykiatrisk Center. Åben Dialog anvendes i tæt samarbejde med vores øvrige kommunale samarbejdspartnere og med Regionspsykiatrien Silkeborg. 

Du kan læse mere om det på Psykiatriens Hus hjemmeside