Rosengårdcenteret er et ældrecenter med egen café, som laver varm mad, smørebrød, kage, kaffe, the, mv. til de pensionister, som benytter ældrecenterret.

I caféens køkken er der 8 borgere med sindslidelser tilknyttet i § 103 beskyttet beskæftigelse.

Som ansat i beskyttet beskæftigelse indgår du i tæt samarbejde med de 3 køkkenfaglige medarbejdere og en socialpsykiatrisk medarbejder i produktionen af maden til caféen.

Når du i samarbejde med din sagsbehandler finder ud af, at du skal starte i Rosengårdcenteret, afdækkes der i samarbejde med sagsbehandler og/eller kontaktperson formålet med tilbuddet.

Det kunne være:

  • Skabe stuktur og stabilitet i hverdagen
  • Træning af arbejdsevner
  • Træning af kollegiale kompetencer
  • Afklaring af arbejdsevne
  • Fastholdelse og/eller opbyggelse af socialt netværk
  • Etablering af kontakt til en ordinær arbejdsplads (– produktions køkkenet)

Det koster ikke noget at komme i et dagtilbud.

Man får som førtidspensionist udbetalt løn for sit arbejde (startløn er ca. 17,- kr. i timen)

Rosengårdcenteret har adresse på Tulipanvej 2, 8600 Silkeborg.

Caféen/køkken ligger centralt placeret i huset.

Det forventes, at du deltager aktivt i det samarbejde, du har med din kontaktperson.

I skal arbejde med de mål I – sammen med socialrådgiveren – sætter for deltagelsen i beskyttet beskæftigelse.

Du skal være indstillet på at yde en indsats i et produktions køkken.

Har du spørgsmål omkring beskyttet beskæftigelse og evt. behov for at se Rosengårdscentret, kan du kontakte din socialrådgiver.

Find din socialrådgiver her

Rosengårdscentret