PH-Aktiv er et kombineret aktivitets- og samværstilbud § 104 og beskyttet beskæftigelsestilbud § 103, for sindslidende i aldersgruppen fra 18 år og opefter.

Tilbuddet henvender sig til borgere som ønsker at arbejde hen imod en tilknytning til arbejde eller uddannelse. Forløbene kan være af varierende længde.

For at kunne komme i PH-Aktiv skal du visiteres gennem socialrådgiver i Socialpsykiatrisk Center, socialteamet eller gennem jobcenteret. Du kan både blive visiteret til PH-Aktiv som førtidspensionist og som kontanthjælpsmodtager.

Når du i samarbejde med din socialrådgiver eller jobkonsulent har besluttet, at du skal visiteres til PH-Aktiv, tilknyttes du en kontaktperson.
I samarbejde aftaler I hvilke aktiviteter du skal deltage i for at arbejde med de mål du har sat sammen med din socialrådgiver eller jobkonsulent.

Det overordnede mål er generelt at understøtte dine muligheder for at opnår tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse. Der kan være mange veje til at nå målet fx:  

  • Støtte til struktur i hverdagen
  • Brud på social isolation 
  • Vedlige og udbygning af socialt netværk. 
  • Opbygning af arbejdsidentitet 
  • Fokus på motion og sundhed 
  • Skabe forståelse af egen situation og sygdom

Aktiviteter

Cafe og vaskeri
PH-Aktiv driver cafeen og vaskeriet i Psykiatriens hus, hvilket giver en unik mulighed for at arbejde sammen med køkkenfaglig og pædagogisk personale om de mange arbejdsopgaver, der er i at producere mad til cafeen, Akut døgn og husets bestillinger af mødeforplejning.
Der laves hverdag en varm ret og salater mm. til de borgere og medarbejdere, der kommer i psykiatriens hus.

I cafeen såvel som vaskeriet, er der mulighed for at arbejde selvstændigt med de forskellige arbejdsopgaver eller for at løse opgaverne i tættere samarbejde med andre.

Motion
Der er evidens for at fysisk aktivitet har en positiv og motiverende effekt på sindslidende. I PH-Aktiv foregår motion som udgangspunkt i grupper, både PH Aktiv, i motionscentre i byen, samt i naturen omkring os.
Der tages udgangspunkt i den enkeltes aktuelle situation, der tages små skridt og langsomt forsøges intensiteten og sværhedsgraden af den fysiske aktivitet.

Øvrige aktiviteter
Kreativt værksted
Internetcafe
Samtalegrupper
Individuelle samtaler
Udflugter
Pedelgruppe  

Det er gratis at komme i PH-Aktiv.
Men der kan forekomme udgifter til materialer, udflugter og Fitness abonnement.

Hvis du arbejder i køkkenet, vaskeri eller lign. har vi fodtøj og forklæder mv. 
 

PH-Aktiv ligger i Psykiatriens Hus på Falkevej 5, 8600 Silkeborg.

Det forventes, at du deltager aktivt i det samarbejde, du har med din kontaktperson i PH-Aktiv. Samarbejdet tager udgangspunkt i de målsætninger du har udarbejdet sammen med din socialrådgiver og som du løbende revurderer sammen med din socialrådgiver og kontaktperson.

Har du spørgsmål omkring beskyttet beskæftigelse eller aktivitets og samværstilbud og evt. behov for at se, PH-aktiv, kan du kontakte din socialrådgiver.

Find din socialrådgiver

PH-aktiv