Bostøtte

Bostøtte er et tilbud til dig, som har behov for støtte i hverdagen. Formålet med bostøtteforløbet er, at støtte dig i at udvikle færdigheder til selv at kunne håndtere din hverdag.

Du kan få bostøtte i dag- og aftentimerne i hverdagen.

Bostøtte kan forekomme både individuelt, i grupper og digitalt.

Den individuelle bostøtte i Socialpsykiatrisk Center består af 6 bostøtteteams, som dækker hele Silkeborg kommune. De har kontakt til dig, hvor det primære behov for støtte kan tilrettelægges i dagtimerne. Hvis du er i beskæftigelse eller under uddannelse, kan du få besøg i eftermiddags- og aftentimerne af vores udkørende medarbejdere fra Akut Døgntilbud.

Gruppebostøtte foregår en gang ugentligt i dagtimerne, hvor du mødes med op til 9 andre, der kan have nogle af de samme udfordringer og behov som dig. Der er tilknyttet to medarbejdere fra Socialpsykiatrisk Center som gruppeledere.

Bostøtte er for dig, som har en sindslidende, og på grund af denne har behov for støtte i hverdagen. 

Dine behov for støtte er med til at skabe, det forløb du har med bostøtten.

Bostøttemedarbejderen kan støtte dig i bl.a:

• at skabe struktur i din dagligdag
• at etablere, fastholde og/ eller udbygge relationer og netværk
• at få aktiviteter og indhold i dagligdagen
• at opsøge nye aktiviteter
• at kontakte offentlige myndigheder
• at kontakte udlejer, teleselskab, bank eller lignende 
• at klare daglige gøremål som tøjvask, indkøb, rengøring mv.

Der arbejdes med individuelle planer for støtteforløbet, som evalueres løbende for at sikre, at den støtte du får er den rette.

Det koster ikke noget at få støtte fra en bostøttemedarbejder. 

Der kan være transportudgifter, hvis du har behov for at blive transporteret et sted hen af bostøtten.  

Bostøtte kan du få i din bolig, som et gruppetilbud eller hvor du mødes med din bostøtte på et sted, som I aftaler - eks. i Netto, hvis I skal handle ind, i Jobcenteret, hvis du har en aftale, i Psykiatriens Hus eller lignende. 

Det forventes, at du deltager aktivt i det samarbejde, du har med bostøttemedarbejderen. I skal arbejde med de mål I -  sammen med socialrådgiveren -  sætter for støtteforløbet.

For yderligere information om Bostøtte kan du kontakte Socialpsykiatrisk Center på telefon 78 47 39 52.