Botilbuddet i Hinge er et socialpsykiatrisk botilbud, som henvender sig til mennesker fra 18 år og opefter med psykiatriske problemstillinger og evt. misbrug. 

Du har behov for at bo i trygge rammer, har glæde af at bo med andre, samt behov for vejledning og støtte til almindelig daglig livsførelse.

Når du i samarbejde med din socialrådigiver finder ud af at du skal bo i Botilbuddet i Hinge, afdækkes formålet med at bo i botilbuddet. Eksempler herpå kan f.eks. være:

 • At bedre sociale færdigheder, vedligeholde og udbygge netværk.
 • At vedligeholde og/eller udvikle praktiske færdigheder. 
 • At finde ud af, hvad der er et - for dig - godt liv med de begrænsninger, som en psykisk sygdom evt. giver. 
 • At bedre livskvaliteten for dig. 
 • Afklare det fremtidige behov i forhold til støtte og bolig.

I Botilbuddet i Hinge tilbyder vi dig støtte og vejledning til:

 • At leve ud fra din livsform, livsmønster og normer under hensyntagen til dine medbeboere. 
 • At have struktur i tilværelsen, gøremål, arbejde, undervisning eller andet.
 • At klare personlige forhold (økonomi, hygiejne, medicin osv.)
 • At klare dagligdagens gøremål (rengøring, indkøb, madlavning)
 • At have forpligtende og uforpligtende samarbejds- og samværsrelationer.
 • At bevæge dig frit omkring og benytte egne eller offentlige transportmidler
 • At have interesser og fritidsaktiviteter
 • At udvikle handleevner og færdigheder 
 • At bruge mulighederne i lokalsamfundet i det omfang du ønsker det 
 • At arbejde med social færdighedstræning

Du skal betale husleje for din bolig i Botilbuddet i Hinge.

Huslejen er indtægtsafhængig og en gennemsnitshusleje ligger på ca. 2500,- kr. (incl. forbrug og fællesudgifter).

Du har mulighed for at deltage i madordning (aftensmad) for 1050,- kr. pr. måned.

Botilbuddet i Hinge er beliggende i smukke omgivelser tæt på sø og skov blot 14 km fra Silkeborg og 7 km fra Kjellerup.

Adressen er Tingskrivervej 37, Hinge, 8620 Kjellerup

Værelserne er beliggende i 3 bygninger og i forskellig stand, de er mellem 20 - 30 m2 i størrelsen.

Der er værelser med og uden bad.

Der er fællesarealer og køkken i de 3 bygninger.

Når du flytter i et botilbud som Botilbuddet i Hinge, udarbejder du i samarbejde med dine kontaktpersoner individuelle planer for de områder du gerne vil træne og udvikle dig på.

Det forventes, at du indgår i dette samarbejde og sammen med kontaktpersonerne får det bedste ud af dit ophold i botilbuddet i Hinge.

Det forventes, at du indgår - så meget som for dig muligt - i det sociale fællesskab, der er i Botilbuddet i Hinge.

Det betyder, at man deltager i fællesmøder, den fælles madlavning, de aktiviteter der foregår i Botilbuddet i Hinge.

Har du brug for at høre mere eller aftale et besøg i Botilbuddet i Hinge, så kontakt os:

Botilbuddet i Hinge
Tingskrivervej 37, Hinge
8620 Kjellerup

Tlf. 20 54 26 68 eller ved at sende
en mail til: Botilbuddet.hinge@silkeborg.dk 

Botilbuddet i Hinge