Bostedet i Kjellerup er et socialpsykiatrisk botilbud, som henvender sig til mennesker fra 18 år og opefter med en almen psykiatrisk lidelse, og som har brug for et længerevarende botilbud.

På grund af den psykiske sårbarhed kan opleve vanskeligheder med at mestre hverdagslivet og derfor - i en periode af deres liv - har brug for hjælp til at magte at tage vare på eget liv.

Når du i samarbejde med din socialrådigiver finder ud af at du skal bo på Bostedet i Kjellerup, afdækkes formålet med at bo i botilbuddet. Eksempler herpå kan f.eks. være:

 • At bedre sociale færdigheder, vedligeholde og udbygge netværk. 
 • At vedligeholde og/eller udvikle praktiske færdigheder. 
 • At finde ud af, hvad der er et - for dig - godt liv med de begrænsninger, som en psykisk sygdom evt. giver.
 • At bedre livskvaliteten for dig.
 • Afklare det fremtidige behov i forhold til støtte og bolig.

Vi tilbyder i hverdagen på Bostedet:

 • Egen lejlighed med bad, toilet, køkken, stue og soveværelse
 • Smukke fysiske omgivelser med parklignende have
 • Personlig udvikling i samspil med personale og beboere
 • Netværkssamarbejde
 • Udarbejdelse af individuelle handleplaner og ugeplaner
 • Ledsagelse til og fra beskæftigelse
 • Mulighed for ture ud af huset - enkeltvis eller i mindre grupper
 • Samarbejde om at holde din lejlighed
 • Medindflydelse på hverdagen, dit liv og livet på bostedet
 • Et tværfagligt personale, der møder dig med omsorg, ligeværdighed og respekt. 

Vi har fokus på hvordan vi kan hjælpe dig med dit hverdagsliv.

Støtten tilrettelægges ud fra hvordan dine behov og forudsætninger er og foregår altid i et samarbejde mellem dig og dine kontaktpersoner.

Det betyder:

 • At støtten giver vi som råd og vejledning og den indeholder både en hjælp til at videreudvikle stærke sider samt en hjælp til at træne svage sider.
 • At støtten kan omfatte en hjælp til at formulere behov – kun du kan afgøre dine behov – men ikke alle kan formulere disse, og skal have hjælp. Dette kræver tillid, åbenhed og ærlighed i samarbejdet.
 • At støtten vi yder, giver plads til både aktiv og passiv deltagelse til aftaler og aktiviteter.
 • At støtte dig i at bruge din ret til selvbestemmelse.
 • At støtte dig i at bruge din indflydelse i de demokratiske beslutninger, der tages i Bostedet og i samfundet.
 • At støtte dig i at skabe relationer, samt vedligeholde kontakten til dine pårørende og øvrige netværk.
 • At støtte dig i at benytte tilbud i nærmiljøet.
 • At vi i samarbejdet med dig finder redskaber til at mestre livet så du kan komme dig.
 • At vi har et fleksibelt samarbejde med dig, hvilket vil sige, at vi tager hensyn til dine behov og de udfordringer du har.
 • At vi i samarbejdet planlægger en kontinuerlig og overskuelig struktur i din lejlighed, i Bostedet og i nærmiljøet.
 • At vi motiverer og støtter dig til at tage vare på din sundhed både psykisk, fysisk og social, med hensyn til de ressourcer netop du har.

Du skal betale husleje for din bolig på Bostedet.

Huslejen er indtægtsafhængig og en gennemsnitshusleje ligger på ca. 3200,- kr. (incl. forbrug og fællesudgifter).

Du har mulighed for at deltage i madordning (fuld kost) for 913,- kr. pr. måned.

Bostedet er beliggende i udkanten af Kjellerup by, ca. fem minutters gang fra centrum.

Adressen er Vestegade 42 C, 8620 Kjellerup.

Bygningen har to etager. I stueetagen er bostedet etableret med 10 lejligheder, som alle indeholder stue, soveværelse, badeværelse samt et køkken. Lejlighedernes størrelse varierer fra 34 m2 til 37 m2.

På 1. sal er der 5 lejligheder på ca. 50 m2. Derudover er der 2 værelser alle med toilet og bad. Størrelsen af dem varierer mellem ca. 15 m2 - 25 m2.

Endvidere er der på Bostedet fælles opholdsrum, spisestue og aktivitetsrum. Der er vaske- og tørrerum i kælderen. Der er let adgang til have samt terrasse.

Når du flytter i et botilbud som Bostedet, udarbejder du i samarbejde med dine kontaktpersoner individuelle planer for de områder du gerne vil træne og udvikle dig på.

Det forventes, at du indgår i dette samarbejde og sammen med kontaktpersonerne får det bedste ud af dit ophold på Bostedet.

Det forventes, at du indgår - så meget som for dig muligt - i det sociale fællesskab, der er på Bostedet.

Det betyder, at man deltager i fællesmøder, den fælles madlavning, de aktiviteter der foregår i Bostedet.

Har du brug for at høre mere eller aftale et besøg på Bostedet, så kontakt os:

Bostedet i Kjellerup 
Vestergade 42 C
8620 Kjellerup

Tlf.: 40 86 91 51

Mail: Bostedet.Vestergade@silkeborg.dk

Bostedet i Kjellerup