Bofællesskaber

Vi har i Socialpsykiatrisk Center 5 bofællesskaber, som geografisk er placeret i Silkeborg, Kjellerup og Gjern.

Bofællesskaber i Silkeborg Kommune for voksne med en sindslidende

Silkeborg by

Møllegade 10, 5 lejligheder
Lupinvej 118, 11 lejligheder
Narvikvej 1-15, 7 lejligheder

Gjern

Amerikavej 49, Gjern, 6 lejligheder

Kjellerup

Fuglemosevænget 2, 6 lejligheder

For at komme i betragtning til at bo i bofællesskab skal du kontakte din socialrådgiver.

Bofællesskaberne er til dig, som har en psykisk lidelse i alderen 18 og opefter.

Du har behov for at bo et sted, hvor du kender din nabo, som har lignende udfordringer i hverdagen som du.

Du har behov for at have social samvær med dine naboer. 

Når du i samarbejde med din socialrådigiver finder ud af, at du skal bo i et af bofællesskaberne, afdækkes formålet med at bo der.

Eksempler herpå kan f.eks. være:

  • At bedre sociale færdigheder, vedligeholde og udbygge netværk.
  • At vedligeholde og/eller udvikle praktiske færdigheder.
  • At finde ud af, hvad der er et - for dig - godt liv med de begrænsninger, som en psykisk sygdom evt. giver.
  • At bedre livskvaliteten for dig.
  • Afklare det fremtidige behov i forhold til støtte og bolig.

Ud fra dine behov får du bostøtte og kan bruge det fællesskab, der er i bofællesskabet, som et springbræt til at komme ud i en mere selvstændig bolig igen.

Du skal betale husleje for din bolig i bofællesskaberne.

Husleje er varierende i forhold til, hvilket bofællesskab du flytter i.

Du vil afhængig af din indtægt (kontanthjælp eller pension) have mulighed for at søge forskellige tillæg som hjælp til at betale din husleje.

Der er fællesspisning i bofællesskaberne, hvor du betaler for din mad.

Når du flytter i et bofællesskab, udarbejder du i samarbejde med dine kontaktpersoner individuelle planer for de områder du gerne vil træne og udvikle dig på.

Det forventes, at du indgår i dette samarbejde og sammen med kontaktpersonerne får det bedste ud af dit ophold i bofællesskabet.

Det forventes, at du indgår - så meget som for dig muligt - i det sociale fællesskab, der er i bofællesskabet.

Det betyder, at man deltager i fællesmøder, den fælles madlavning, de aktiviteter der foregår i fælleslejlighederne mv.

Har du brug for at høre mere eller aftale et besøg i et af bofællesskaberne, så kontakt os:

Socialpsykiatrisk Center
Falkevej 5
8600 Silkeborg

Tlf: 7847 3952

mail: psykiatri@silkeborg.dk