Akut Døgntilbud

Akut Døgntilbud er et tilbud til dig som har behov for et par dages pusterum. Et ophold kan give tryghed og stabilisering og kan være med at forhindre eller forkorte en indlæggelse på psykiatrisk afdeling.

Akut Døgntilbud er for alle borgere i Silkeborg kommune, som har en psykisk sårbarhed, og som har en socialrådgiver i Socialpsykiatrisk Center eller i socialteamet.

Akut Døgntilbud er et tilbud, vi har i samarbejde med Regionspsykiatrien i Silkeborg.

For at kunne benytte dig af tilbuddet, skal du kontakte din socialrådgiver, din bostøtte eller kontaktpersonen i dagbeskæftigelse. Sammen udfylder I et visitationsskema, der giver mulighed for ophold i Akut Døgntilbud.

Akut døgntilbud har en åben døgntelefon, som er for alle borgere i Silkeborg med en psykisk sårbarhed.

Du har altid mulighed for at kontakte os pr. telefon på 2115 7701.

Visitationsskema der skal udfyldes.

I Akut Døgntilbud kan vi hjælpe dig med at forebygge en forværring af din psykiske tilstand. Ved indskrivning udarbejdes en individuel plan, som tager udgangspunkt i den hjælp som netop du har brug for.

Det kan eksempelvis være ved:

  • Ophold med henblik på ro og stabilisering
  • Tidlig indsats i nærmiljøet for at hindre psykiatrisk indlæggelse
  • Aftale for støtte/behov under ophold
  • Specialiseret omsorg og hjælp til struktur
  • Støttende og vurderende samtaler løbende under ophold
  • Støttesamtaler i forhold til den aktuelle livssituation
  • Kontakt til relevante samarbejdspartnere / netværk før du vender tilbage til din bolig

Under opholdet er der personale til stede fra kl. 7.30 – 23.00. Personalet er ligeledes sovende nattevagt, så de kan kontaktes pr. telefon mellem 23.00-7.00.

Yderdøre er aflåst mellem 15.30 og kl. 7.30.

Der er adgang til en PC med internetopkobling samt printer. På hvert værelse er der TV.

Rygning foregår udendørs og der må ikke indtages alkohol og andre rusmidler under opholdet.

Vi samarbejder med bostøtten, socialrådgivere m.fl. og der laves som udgangspunkt en samtykkeerklæring.

Der er mulighed for at deltage i fælles måltider mod betaling af kostpris. Der er mulighed for selv at medbringe og lave mad.

De fælles måltiderne sættes frem som buffet i køkkenet i tidsrummene:

Morgenmad kl. 08.00-09.00
Frokost kl. 11.30-12.30
Aftensmad kl. 17.30-18.00

Kaffe/the og frugt er incl. når man køber hovedmåltiderne.  

Du finder os i Psykiatriens Hus, 2. sal til højre, Falkevej 5, 8600 Silkeborg og du kan kontakte os på telefon hele døgnet på 2115 7701

Når du kommer i Akut Døgnophold laver du sammen med personalet en plan for dit ophold med udgangspunkt i de behov du har og grunden til du er kommet i tilbuddet.

Mens du er i ophold på Akut Døgntilbud forventer vi, at du deltager i de daglige gøremål i det omfang, du har mulighed for. Det kan eksempelvis være at sætte mad frem på buffeten til frokost eller lign.

For yderligere information om Akut Døgntilbud kan du kontakte os på telefon 2115 7701.